Zabezpečíme pre vás:

  • výkop základových jám
  • úprava terénov
  • hrubé terénne úpravy pod priemyselné parky
  • hutnenie dna výkopov
  • hutnenie zásypov
  • hutnenie veľkých plôch pod parkoviská a cesty
  • úprava štrkov pod betónové podlahy
  • výstavba parkovacích plôch
  • zrovnávanie konštrukčných vrstiev na diaľniciach
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image